Praktický návod pro kosmetičky: Jak získat pomoc v současné krizové situaci

Krize související s infekcí koronaviru COVID-19 paralyzovala chod celé republiky, potažmo celého světa, a bohužel tedy zásadně poznamenala i náš obor a podnikání. Připravili jsme pro vás seznam praktických rad, tipů a opatření, které vám pomůžou tuto nelehkou dobu zvládnout s co možná nejmenšími ztrátami, abyste byly co nejlépe připraveny na dobu, kdy se zase vaše kosmetické salony otevřou pro zákazníky.

Inspirace_essente_depositphotos.com

Pomoc od státu – Víte, na co všechno máte nárok?

(aktualizováno ke dni 1. 4. 2020)

VÝSTUP Z TISKOVÉ KONFERENCE ZE DNE 31.3.
!!PROGRAM MÁ NÁZEV PĚTADVACÍTKA!!

✔️ Jedná se o informace z jednání Vlády, vše musí projít Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Jelikož se jedná o změnu zákona bude také nutné, aby to podepsal prezident.
✔️ OSVČ, které mají svoji živnost jako HLAVNÍ a VEDLEJŠÍ, tzn. ty které se starají o invalidní osobu, pobírají rodičovský příspěvek, mateřskou nebo jsou v důchodu dostanou jednorázovou pomoc ve výši 25 000 Kč za období od 12. 3 do 30. 4. 2020, tzn. 500 Kč/den.

Více na mfcr.cz

PRO ZÍSKÁNÍ PROGRAMU PĚTADVACÍTKA MUSÍTE SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ:

✔️ Zavřená provozovna z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví nebo Vlády nebo bylo jinak ztíženo podnikání.
✔️Další podmínkou je, že tržby poklesly za poslední tři předcházející měsíce k rozhodnému období alespoň o 10 procent. „Tito lidé museli podnikat také v roce 2019. Celoroční příjem museli mít alespoň ve výši 180 tisíc korun, za jeden měsíc pak museli mít výdělek 15 tisíc korun, citace ministryně financí
např. v roce 2019 jste si vydělali za období leden až březen 75tis. V roce 2020 by to tedy nemělo být více než 63.750,00 Kč.
✔️OSVČ nesmí pobírat jinou podporu, to se netýká ošetřovného. Tou jinou podporou se myslí např. nemocenská.
✔️Pro OSVČ, kteří už práci ztratili a šli se přihlásit na pracovní úřady do tohoto programu zařazeni nebudou.
✔️Peníze by měly být k dispozici již v dubnu.
✔️Podpora bude poskytnuta na základě formuláře, který bude zveřejněn 3/4.
✔️Žádosti bude správa přijímat přes datovou schránku, poštou, prostřednictvím podatelen a sběrných boxů umístěnými před finančními úřady.
✔️Vše bude zpracovávat Finanční správa.

Zdroj: Unie kosmetiček

Nárok na ošetřovné na děti

✔️Ošetřovné pro OSVČ je schváleno ve výši 424,00 Kč/den. A bude možné ho čerpat po celou dobu, co budou platit mimořádná opatření tzn. uzavřené školy. Není to závislé na době nouzového stavu.
✔️Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
✔️Ošetřovné se bude vyplácet za každý kalendářní den ošetřování (stejně jako např. nemocenské), tedy i za víkendy.
✔️Pokud máte doma 2 děti, které nechodí do školy. Máte nárok na jednu dávku. Nezáleží na tom, o kolik dětí se staráte.
✔️Žádost budete moci poslat 1.4.2020.
✔️ Žádost o poskytnutí podpory je k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz včetně příloh.
✔️Po vyplnění ji OSVČ bude moct podat U KTERÉHOKOLIV ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo, a to pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě, doručit osobně. MPO pak posoudí zda máte na ošetřovné nárok.
✔️O „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ pečující o dítě/děti MLADŠÍ 13 LET. které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být V DEN PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI MLADŠÍ 13LET.
✔️Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.
✔️Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
✔️Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Žadatel o příspěvek musí splňovat tyto podmínky:

✔️musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na HLAVNÍ ČINNOST; prokáže čestným prohlášením
✔️musí být ZAREGISTROVÁN jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením
✔️musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením
✔️nesmí mít žádné NEDOPLATKY vůci Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně; prokáže čestným prohlášením

PÁR PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ:

✔️Jsem matka samoživitelka, mám jedno dítě, které chodí do školky, a pobírám na něj rodičovský příspěvek. Školku mu zavřeli. Mám nárok na ošetřovné?
„Pokud pracujete alespoň na částečný nebo plný úvazek, máte na ošetřovné nárok. Pokud jste doma s dítětem nebo pracujete pouze na DPP či DPČ nárok na ošetřovné nemáte.“

✔️Má nárok na ošetřovné někdo jiný než rodiče, třeba babička?
„O ošetřovné může požádat kterákoli jiná osoba než rodiče, pokud bydlí s dítětem ve společné domácnosti a má účast na nemocenském pojištění (zaměstnání, ne dohody).“

✔️Jestliže má rodina dvě děti a na jedno matka pobírá rodičovský příspěvek, může druhý rodič pobírat ošetřovné na druhé dítě?
„Ano, v případě, že jeden z rodičů pobírá rodičovský příspěvek nebo mateřskou, může druhý z rodičů na druhé dítě čerpat ošetřovné. Není ale možné, aby na to samé dítě pobírala matka rodičovský příspěvek a otec ošetřovné.“

Zdroj: Unie kosmetiček

Úlevy na zdravotním a sociálním pojistném

OSVČ je prominuta (odpuštěna) od března do srpna včetně povinnost platit minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, tzn. za rok 2020 je odpuštěna platba na důchodové a zdravotní pojištění v celkové výši 29 376 Kč. Pokud jste již zaplatily zálohu za březen, tak se vám započte v září. (Odpuštění záloh nebude mít žádný vliv na výši důchodu.)

Jak to udělat:

Ať již platíte minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, tedy 2 352 Kč na zdravotní pojištění a 2 544 Kč na sociální pojištění, nebo máte zálohy vyšší, v obou případech nemusíte až do srpna platit nic. V druhém případě rozdíl mezi minimální částkou pojistného a tím, co jste měly skutečně platit, doplatíte na základě instrukcí vašich účetních zpětně při podání přehledu za rok 2020.

Úlevy na daních

1. S podáním daňového přiznání a doplacením daně se můžete opozdit až o 3 měsíce.

2. Červnová záloha na daň z příjmů je prominuta.

3. Případnou letošní daňovou ztrátu můžete umořit zpětně. (Uplatnění ztráty provedete formou dodatečného daňového přiznání. Po vyměření ztráty budete moct tuto ztrátu odečíst od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019.)

4. Jste-li plátci DPH – máte úlevu u kontrolních hlášení, která se sice nemusí podat v termínu, ale záleží na okolnostech. (Například – bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1 000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020 (tato pokuta se uděluje tehdy, když podnikatel nestihne podat kontrolní hlášení v termínu, ale své pochybení napraví bez výzvy správce daně). Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka.

Posečkání úhrady daně

O posečkání úhrady daně musíte požádat. Správní poplatek je odpuštěn.

Úlevy při podání daně z nabytí nemovitých věcí

Podat daňové přiznání k dani z nabytých nemovitých věcí můžete až do 31. 8. 2020.

Inspirace_essente_depositphotos.com

Úlevy na úvěrech a hypotékách

Komerční banky Vám krátkodobě pomůžou od splátek hypoték a úvěrů včetně leasingových či ze stavebního spoření a dalších splátek (např. pojištění schopnosti splácet atd.). Podmínkou je, že musíte bance prokázat formou čestného prohlášení, že jste se do tíživé situace dostala v rámci dopadů opatření souvisejících s koronavirem (např. onemocnění koronavirem, nařízená karanténa, ošetřování dítěte, pokles příjmů z důvodu uzavření salonu).

EET pozastaveno

Elektronická evidence tržeb je pozastavena po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců – nemusíte tedy elektronicky evidovat své tržby.

O čem se jedná…

Malé půjčky COVID II

Kosmetičky patří spolu s dalšími drobnými živnostníky mezi nejohroženější skupinu lidí v českém byznysu. Právě pro ně vzniká nový vládní podpůrný program, na který je vyčleněno 5 miliard ze státního rozpočtu. Jedná se o nabídku malých a státem garantovaných bezúročných úvěrů (např. už od 20-30 tisíc korun) od komerčních bank, na které bude dávat záruku ČMZRB (Českomoravská záruční a rozvojová banka).

Zájemci budou muset bankám předložit vlastní ručení nebo garanci příjmů, přičemž hlavním parametrem pro poskytnutí úvěru bude posouzení schopnosti úvěr po odeznění krize splácet.

Půjčky mají být splatné s ročním až dvouletým odstupem a budou bezúročné. Neměly by být spojené s žádnými náklady navíc.

Důležité odkazy, kde najdete další aktuální informace:

https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/

https://www.podnikatel.cz/texty/koronavirus-a-osvc/

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/blizi-se-zachrana-pro-nejmensi-zivnostniky-male-pujcky-covid-2

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*