Velký přehled k otevření kosmetických služeb

V pondělí 3. května 2021 se po dlouhých měsících uzavření mohou otevřít kosmetické salony. Jaké jsou aktuálně platné podmínky otevření, se snažíme shrnout v následujícím článku. 

Inspirace_essente_depositphotos.com
V pondělí 3. května 2021 se po dlouhých měsících uzavření mohou otevřít kosmetické salony. Co všechno je třeba přichystat? Foto: www.depositphotos.com

Kdo může otevřít:

Otevřít mohou provozovny péče o tělo, tedy kosmetika, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, masáže a obdobné rekondiční a regenerační služby. Kritériem je živnostenské oprávnění. Uzavřené naopak zatím musí zůstat provozovny zaměřené na porušování integrity kůže, sauny a solária. V případě, že provozujete více služeb, otevřeny mohou být jen ty, které jsou aktuálně povolené.

Jak je to s testy:

» Zákazník se musí prokázat jedním z níže uvedených potvrzení nebo podstoupit jednorázový samotest přímo v provozovně.

» Podnikatel musí zamezit přístup do provozovny zákazníkovi, který se neprokáže některým z těchto potvrzení nebo neprovede jednorázový samotest. Pokud podnikatel testem zjistí pozitivního zákazníka, musí ho vykázat z provozovny.

Jaké potvrzení může zákazník předložit

» potvrzení o PCR testu, které není starší než 7 dní nebo o antigenním testu, které není starší než 72 hodin z odběrového místa (odběrovým místem je myšleno např. odběrová laboratoř, zdravotník v podniku atd. – profesionálně provedený test zdravotníkem, tj. zjednodušeně ten komu proplatí odběr antigenního testu nebo PCR testu za testovaného pojišťovna)

» potvrzení od zaměstnavatele zákazníka, že byl proveden samotest s negativním výsledkem (samotest nesmí být proveden před více než 72 hodinami)

» čestné prohlášení zákazníka, respektive zákonného zástupce, že byl antigenní test určen pro samostestování proveden ve škole ne déle než před 72 hodinami (je uznáván i samotest ze školy)

» potvrzení o očkování  – minimálně 14 dní po druhé dávce u dvoudávkové vakcíny nebo po první dávce v případě jednodávkové vakcíny, zákazník se musí prokázat potvrzením MZ

» potvrzením o prodělání onemocnění Covid 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní

» nebo podnikatel umožní provést zákazníkovi samotest v provozovně (test doporučujeme provést v prostoru, kde se nenachází další osoba, aby v případě pozitivity zákazníka nemusela obsluha do karantény)

» NEMŮŽE BÝT UZNÁNO potvrzení o protilátkách.

» POTVRZENÍ SE NEUCHOVÁVÁ, JEN KONTROLUJE, ŽE ZÁKAZNÍK TOTO POTVRZENÍ MÁ!

Co musíte splnit:

» Provozovatel/zaměstnavatel nesmí vpustit na pracoviště nikoho, kdo nesplní níže uvedené povinnosti či kritéria.

» Provozovatel, v našem případě kosmetičky, musí vést evidenci zákazníků pro případné epidemiologické šetření (jméno a příjmení zákazníka, kontakt a termín ošetření).

» Provozovatel je povinen sobě i zaměstnancům 1x za týden provést v provozovně ve vymezeném prostoru, kde se neshromažďují lidé, samotest na COVID-19. OSVČ se testuje sám. Testovat se musí každý, kdo přichází do styku s jinými osobami. Lze využít pouze testů schválených pro samotestování, které jsou uvedené na MPO a mají český návod.

»Test je možno nahradit antigenním testem nebo PCR testem z odběrových laboratoří.

» Podnikatel je povinen uchovat daňový doklad o nákupu testů. Maximální proplácená cena za test za 1 zaměstnance je aktuálně 60 Kč. Zdravotní pojišťovna proplácí maximálně 4 testy měsíčně na 1 zaměstnance nebo OSVČ, tj. 240 Kč. Podnikatel má povinnost vést Přehled o provedených testech a vykázat vyúčtování pro zdravotní pojišťovny zaměstnanců nebo OSVČ v Přehledu o provedených testech, a to 1x měsíčně po ukončení příslušného měsíce (jedná se o stejný dokument jako pro dokumentaci provedení testů).

» Testovat se nemusí zaměstnanci a OSVČ, pokud jsou očkovaní 2 dávkami a mají po očkování minimálně 14 dní nebo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v době 90 dní od prvního testu (dle lékařské zprávy).

Další užitečné informace najdete zde

Jak poskytovat služby:

» V jeden čas může být v salonu pouze kosmetička a jeden zákazník. Pokud poskytujete v jedné provozovně více služeb, musí být mezi nimi rozestup minimálně 2 metry.

» Provozovatel je povinen vyvěsit informační oznámení o omezeních v provozovně, umístit na viditelné místo dezinfekční prostředky a všechny plochy prostor pravidelně dezinfikovat. Stejně tak musí zajistit maximální cirkulaci vzduchu.

» V provozovně může být jen 1 zákazník na 15 metrů čtverečních prodejní plochy (pokud je provozovna menší než 15 metrů čtverečních, tak může být doprovod osoby do 15 let věku nebo doprovod zákazníka s ZTP, v případě větších prostor je možná přítomnost pouze další osoby do 6 let věku.

» I nadále platí, že provozovatel je povinen mít při poskytování  služeb na sobě prostředek poskytující ochranu dýchacích cest (nos, ústa), kterým je RESPIRÁTOR nebo obdobný prostředek. Více informací k tomuto opatření najdete zde. 

UŽITEČNÉ ODKAZY:

Více informací k aktuálnímu mimořádnému opatření najdete zde.

https://www.facebook.com/asociacekosmetickychoboru

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*